هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد

هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد در سال ۱۳۷۲ تاسیس شده و با برگزاری هر چه با شکوه تر مراسمات مذهبی، فعالیت های فرهنگی، تربیتی و برگزاری کلاس های درسی و مشاوره های تحصیلی و همچنین با برگزاری اردو های دانش آموزی مورد استقبال جمع کثیری از خانواده های گناباد قرار گرفت.

در حال طراحی سایت هستیم و به زودی پایگاه اینترنتی هیئت فعال خواهد شد منتظر ما باشید.

0%
درصد پیشرفت