هیئت محبان الجواد(ع) گناباد

| مرکز حفظ و نشر آثار هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد

| مرکز حفظ و نشر آثار هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد

گزارش ویدیویی شب یازدهم (شام غریبان) محرم الحرام ۱۴۴۵

زمینه | رب زدنی محبت‌الحسین | کربلایی مصطفی ایمانی | شب یازدهم محرم ١۴٠٢

شور | برای نفسی تازه … | کربلایی مصطفی ایمانی | شب یازدهم محرم ١۴٠٢

شور | رویای بهشتم حرم | کربلایی مهدی وفادار | شب یازدهم محرم ١۴٠٢

شور | تو کوه صبری و اقتدار | کربلایی مهدی وفادار | شب یازدهم محرم ١۴٠٢

شور | صور محشر | کربلایی مهدی وفادار | شب یازدهم محرم ١۴٠٢

شور | بوی تو میده رفاقتام | کربلایی مهدی وفادار | شب یازدهم محرم ١۴٠٢

شور | کی مثل کریم میگیره دست گداهارو | کربلایی مهدی وفادار | شب یازدهم محرم ١۴٠٢

شور | شاه، بی تو بودن درده | کربلایی مهدی وفادار | شب یازدهم محرم ١۴٠٢

شور پایانی | بگیر دستمو که خیلی خستمو | کربلایی مهدی وفادار | شب یازدهم محرم ١۴٠٢

شور | حسین وای | کربلایی مصطفی ایمانی  | شب یازدهم محرم ١۴٠٢