هیئت محبان الجواد(ع) گناباد

| مرکز حفظ و نشر آثار هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد

| مرکز حفظ و نشر آثار هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد

گزارش ویدئویی شب نهم (تاسوعای حسینی) محرم الحرام ۱۴۴۵

پیش زمینه | آب آور را زدند | کربلایی مهدی وفادار | شب نهم محرم ١۴٠٢

 

زمینه | بین خاک و خون نشستی | کربلایی مهدی وفادار | شب نهم محرم ١۴٠٢

 

شور | عبدالصالح | کربلایی مهدی وفادار | شب نهم محرم ١۴٠٢

 

واحد | جدایی رقم خورد | کربلایی مهدی وفادار | شب نهم محرم ١۴٠٢

 

واحد تند | من ریزه خوار ماه بنی هاشمم | کربلایی مهدی وفادار | شب نهم محرم ١۴٠٢

 

دودمه | جوانان بنی هاشم بیایید | کربلایی مهدی وفادار | شب نهم محرم ١۴٠٢

 

شور | ابروی کجت به ذوالفقار می ماند | کربلایی مهدی وفادار | شب نهم محرم ١۴٠٢

 

شور | سلاما علی ساقی | کربلایی مهدی وفادار | شب نهم محرم ١۴٠٢

 

شور | حسین وای | کربلایی مصطفی ایمانی | شب نهم محرم ١۴٠٢

 

شور پایانی | کم مارو قبول کن | کربلایی مصطفی ایمانی | شب نهم محرم ١۴٠٢

 

نوا و صحبت پایانی | کربلایی مصطفی ایمانی | شب نهم محرم ١۴٠٢