هیئت محبان الجواد(ع) گناباد

| مرکز حفظ و نشر آثار هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد

| مرکز حفظ و نشر آثار هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد

گزارش ویدئویی شب ششم محرم‌الحرام ١۴۴۵

زمینه | ماه تابان کربلا | کربلایی مصطفی ایمانی | شب ششم محرم ١۴٠٢

 

شور | هوا هوای کربلا | کربلایی مصطفی ایمانی | شب ششم محرم ١۴٠٢

 

واحد | شال ماتمت آبرو به من داد | کربلایی مصطفی ایمانی | شب ششم محرم ١۴٠٢

 

واحد تند | الگوی میثاق فقط کرب‌و‌بلاست | کربلایی مهدی وفادار | شب ششم محرم ١۴٠٢

 

واحد شلاقی | السلام علی ساکن کربلا | کربلایی مهدی وفادار | شب ششم محرم ١۴٠٢

 

تک | غزال سپاه من | کربلایی مهدی وفادار | شب ششم محرم ١۴٠٢

 

صحبت | کربلایی مصطفی ایمانی | شب ششم محرم ١۴٠٢

 

دودمه | قرآن کتاب عزت و سعادت | کربلایی مصطفی ایمانی | شب ششم محرم ١۴٠٢

 

شور | بکم فتح الله | کربلایی مصطفی ایمانی | شب ششم محرم ١۴٠٢

 

ذکر | حسین آقا جان | کربلایی محمدحسن نمازی | شب ششم محرم ١۴٠٢

 

شور | تو قلب نوکرا … | کربلایی محمدحسن نمازی | شب ششم محرم ١۴٠٢

 

شور | شیپور جنگ … | کربلایی مهدی وفادار | شب ششم محرم ١۴٠٢

 

شور پایانی | میشناسی منو آقا … | کربلایی مهدی وفادار | شب ششم محرم ١۴٠٢