هیئت محبان الجواد(ع) گناباد

| مرکز حفظ و نشر آثار هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد

| مرکز حفظ و نشر آثار هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد

گزارش صوتی شب ششم محرم‌الحرام ١۴۴۵

شب ششم محرم الحرام
سخنرانی | حجت الاسلام مرتضی نصیری
روضه | حجت الاسلام مرتضی نصیری
روضه کربلایی مصطفی ایمانی
زمینه | ماه تابان کربلا |کربلایی مصطفی ایمانی
شور | هوای هوای کربلا | کربلایی مصطفی ایمانی
واحد | شال ماتمت آبرو به من داد |کربلایی مصطفی ایمانی
واحد تند | الگوی میثاق فقط کرب‌و‌بلاست |کربلایی مهدی وفادار
واحد شلاقی | السلام علی ساکن کربلا |کربلایی مهدی وفادار
تک | غزال سپاه من |کربلایی مهدی وفادار
صحبت | کربلایی مصطفی ایمانی
دودمه | قرآن کتاب عزت و سعادت | کربلایی مصطفی ایمانی
شور | بکم فتح الله... |کربلایی مصطفی ایمانی
ذکر | حسین آقاجان | کربلایی محمد حسن نمازی
شور | تو قلب نوکرا فقط محبت تو جا میشه | کربلایی محمد حسن نمازی
شور | شیپور جنگ... | کربلایی مهدی وفادار
شور پایانی | میشناسی منو آقا...| کربلایی مهدی وفادار