هیئت محبان الجواد(ع) گناباد

| مرکز حفظ و نشر آثار هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد

| مرکز حفظ و نشر آثار هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد

پویش جمع‌آوری و فروش مواد بازیافتی و ضایعات خانگی

پویش جمع‌آوری و فروش
مواد بازیافتی و ضایعات خانگی

جمع‌آوری توسط خادمین شما جهت تامین
هزینـــه‌‌‌های جاری مسجــــد جوادالائمــه (ع)

– جهت ثبت‌نام در این پویش و مشارکت در این امر خیر با شماره‌‌های ذیل تماس گرفته و یا به آقای محمدی (خادم مسجد) مراجعه نمایید.

– کسب اطلاعات بیشتر:
٠٩١۵٨۵٨٨٣٨۶
٠٩١٠٩٩٩١۴٧٨

مسجد جوادالائمه (ع) | هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد